Even voorstellen

KBS St. Stephanus wil, met een open mind, kwalitatief een goede school zijn, met betekenis voor het dorp. Een plek waar kinderen, ouders en collega’s zich prettig voelen, samenwerken en elkaar respecteren.

KBS St. Stephanus is de enige school in het dorp Zenderen. Het is een gezellige, laagdrempelige school met oog voor ieder kind. De school heeft een goede binding met het dorp en wil daarin ook actief meedenken en participeren. Zo onderhoudt school contacten met de Dorpsraad, en vindt er terugkoppeling over allerlei onderwerpen plaats richting ouders, betrokkenen en kinderen.

Een multifunctionele accommodatie (MFA) is gerealiseerd; een bouw waarin een doorbraak is gemaakt van de bestaande school naar het nieuw gebouwde kinderdagverblijf ‘Duimelot’, de buitenschoolse opvang ‘Hand in Hand’.  Deze invulling zorgt voor nauwe contacten met de voorschoolse en naschoolse opvang. Er is sprake van een warme overdracht, waarbij ouders, pedagogisch medewerker en school aansluiten.

KBS St. Stephanus werkt volgens de uitgangspunten van School Wide Positive Behaviour Support (SWPBS). Dat wil zeggen dat wij onze schoolafspraken verwerkt hebben in gedragslessen. Daarin worden aan alle kinderen actief gewenst gedrag aangeleerd, gekoppeld aan de waarden respect, veiligheid en vertrouwen. Alle afspraken worden gevisualiseerd, zodat ze zichtbaar en helder zijn voor ieder kind. Wanneer we kinderen 'betrappen' op goed gedrag, volgt een beloning in de vorm van een compliment of in een muntje. De munt wordt in een verzamelbuis gedaan en leidt tot een beloning in de vorm van een korte activiteit. Deze is altijd voor de gehele groep!  Een manier van werken die een veilige en duidelijke sfeer creëert.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT