Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen. Zij vergadert een keer per 2 maanden, waarbij ook altijd iemand van het team aanwezig is. De ouderraad verdeelt het werk over diverse commissies, zodat niet iedereen op elk moment van het jaar even actief hoeft te zijn. Gelukkig hebben we een grote en enthousiaste ouderraad maar ook daar vinden mutaties plaats. Het is dus belangrijk elk jaar te toetsen of er nog ouders zijn die ook willen deelnemen in de raad.

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de ouderraad. Het lidmaatschap van de ouderraad geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van KBS St. Stephanus. Het is een prettige en gezellige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd

Taken van de ouderraad

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:
  • het beheren van de financiën vanuit de ouderbijdrage,       
  • het organiseren van festiviteiten en dergelijke,
  • het functioneren als klankbord voor de school.   

Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de ouderraad een bijdrage van de ouders. Uit deze bijdrage worden activiteiten betaald, zoals: Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen en het schoolreisje (1x per 2 jaar). De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de algemene ouderavond vastgesteld. De bijdrage is dit schooljaar € 40,00.
deze website is gerealiseerd door Heutink ICT