Junior Team


Onder begeleiding van de directeur komt onze eigen leerlingenraad 5 keer per jaar bij elkaar. Er worden onderwerpen besproken die vanuit het team worden aangedragen, maar ook de kinderen zelf kunnen met onderwerpen komen. Doel is om de kinderen meer te betrekken bij het schoolbeleid, om de mening van de kinderen te horen en mee te nemen bij de te maken afwegingen en om de kinderen te laten ervaren hoe een klassenvertegenwoordiging werkt!

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT