BSO

BSO Hand in Hand

Naast basisschool St. Stephanus, zit Kinderopvang Duimelot Zenderen.

Buiten Schoolse Opvang is alle opvang die buiten de schooltijden valt, tussen 7.30 en 18.00u. Deze tijden kunnen vervroegd of verlengd worden met een half uur. (7.00-18.30u)

Onder BSO vallen:

• Voor Schoolse Opvang –VSO – 7.30-8.30u
• Na Schoolse Opvang – NSO – aansluitend op school tot 18.00u
• Opvang op roostervrije- en/of studiedagen – met een minimum van 3 uur
• Vakantie opvang – VKO – 7.30-18.00u

We bieden dit zowel regulier als flexibel aan.

Binnen onze Buiten Schoolse Opvang ligt het accent op vrije tijd en het hebben van een plezierige (mid)dag, waarbij het heel nadrukkelijk geen ‘vermaak’ (mid)dag is. De Pedagogisch Medewerkers zorgen voor een plezierige, uitdagende en voorbereide omgeving, waarbij kinderen in de gelegenheid worden gesteld zelf keuzes te maken.

De kinderen worden 3 dagen per week opgevangen in het BSO-lokaal op school. De kinderen hebben daar de ruimte om samen of alleen te spelen met speelgoed en materialen dat voor hen klaar staat of wat ze zelf kunnen pakken. De kinderen gaan samen met de vaste Pedagogisch Medewerker elke dag naar buiten. Dit kan zijn, buiten op het schoolplein, lekker wandelen naar het bos, naar de skatebaan of het speeltuintje. Wanneer het regent, kan ook het speellokaal van school ingezet worden.

BSO Hand in hand werkt zoveel mogelijk met vaste pedagogisch medewerkers.
Vindt u het belangrijk dat uw kind buiten schooltijd op een prettige en professionele manier wordt opgevangen? Dan biedt BSO “Hand in Hand” uitkomst. Kleinschalige buitenschoolse opvang in een gezellige omgeving voor kinderen in de basisschoolleeftijd binnen Sindron.

Kom rustig een keer langs om een indruk op te doen.
Vrijblijvend kunnen we een offerte maken.

De Duimelot Dames en Heer.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT