Schoolgids

Niet iedere basisschool is hetzelfde. Elke school heeft de vrijheid om, binnen vastgestelde lijnen, haar eigen accenten te leggen, eigen methodes te kiezen en op eigen manier inhoud te geven aan overlegstructuren. Onze visie op onderwijs zult u terug vinden in onze manier van werken met ‘onze’ kinderen. De manier waarop wij werken en wat u daarbij van onze school mag verwachten, kunt u lezen in deze schoolgids.

Naast de schoolgids kennen wij een jaarlijkse informatiekalender. Hierin staan de zaken die voor een bepaald schooljaar van toepassing zijn. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als gymtijden en groepsindeling, maar ook aan vooraf bepaalde studiedagen en vakanties.
Wij hopen dat u met plezier en belangstelling gebruik maakt van deze gids.

Schoolgids openen
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl