Meander

Meander zorgt dat kinderen de wereld leren zien, verklaren en waarderen. De topografielessen hebben grote, duidelijke kaarten. De foto's en teksten bij de duidelijke grote kaarten brengen de toponiemen tot leven zodat het makkelijker is voor kinderen om topografie te leren. De leerlijn topografie sluit vanzelfsprekend aan bij het groter wordende wereldbeeld van de kinderen (Nederland in groep 5-6, Europa en de wereld in groep 7-8). In de topografielessen is veel aandacht voor kaartvaardigheden, maar natuurlijk komen in Meander ook andere geografische vaardigheden als perspectivisch denken en denken in schaalniveaus komen aan bod.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl